Ο Roleplay Two | Trucking server χρησιμοποιεί το γνωστό gamemode PPC-Trucking του PowerPC603.

Ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα δυσχεραίνει την δημιουργία πάνελ για το server, γι’ αυτό το λόγο δεν θα υπάρξει κάποια άλλη ιστοσελίδα όπως έχει ο Roleplay One.

Ακόμη βρίσκεται υπό ανάπτυξη, παρ’ όλο που το παιχνίδι είναι πλήρως σταθερό και λειτουργικό. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις με το καιρό θα αναρτηθούν στο φόρουμ.